top of page

PROJELERİMİZ

10

Sektör; Demir Çelik

Proje: Bacagazı Atık Isısından Yenilenebilir Enerji Üretimi

Açıklama: Demir çelik tesislerinde atmosfere giden baca gazlarından mini ORC prosesleri kullanarak yenilenebilir enerji üretim projeksiyonları oluşturulmuştur.

AVS Rolü: AVS Energy projede teknik danışman olarak yer almıştır.

 

Projenin akış diyagramları BOP tasarımları, baca gazı potansiyel termal enerji hesapları, Sistemin ORC prosesine uygunluğu ve raporlanması gibi çalışmalar yürütülmüştür.

Benzer 4 proje çalışılmıştır.

09

Sektör; Biyogaz

Proje: Gaz Motorları Atık Isılarından Elektrik Üretimi

Açıklama: Biyogaz motorlarının faydalanılmayan ısılarından elektrik üretilmesi

AVS Rolü: AVS Energy projede teknik danışman olarak yer almıştır.

 

Projenin BOP dizaynı. Termal hesaplar, ORC seçimleri verim hesapları ve fizibilite hesapları gibi çalışmalar yürütülmüştür.

Buna benzer 7 proje çalışılmıştır.

08

Sektör; Cam Sanayi

Proje: RMSC ve RMSD Mikro Gaz Türbini Uygulaması

Açıklama: Doğalgaz besleme hatlarındaki regülatör yerine türbin adaptasyonu ile mikro ölçekte enerji üretimi projesi.

AVS Rolü: AVS Energy projede teknik danışman olarak yer almıştır.

 

Projenin akış diyagramları literatür araştırmaları ve Turbomakine seçimleri , Ön ısıtma termal hesapları vs gibi çalışmalar yürütülmüştür.

07

Sektör; Jeotermal Enerji

Proje: ORC Türbin Bakımı

Açıklama: Radyal türbin bakım işlerinde süpervizörlük talebi.

AVS Rolü: AVS Energy projede saha süpervizörü olarak görev yapmıştır.

 

Türbin bakım sürecine eşlik edilmiş sonrasında devreye alma süreçlerinde bulunulmuş ve santral sağlıklı çalışır halde bırakılmıştır.

06

Sektör; Kimya

Proje: Atık Buharın Geri Kazanılması

Açıklama: Yüksek sıcaklıklı bir kimyasal prosesin soğutulması sonucu oluşan atık buharın geri kazanılması için projeler üretilmesi.

AVS Rolü: AVS Energy projede teknik danışman olarak yer almıştır.

 

Proses bilgilerine göre teknik değerlendirme yapılmış ve detaylı bir proses öneri raporu sunulmuştur. Proje sonunda müşteriye Mikro ORC , Mikro Buhar türbini gibi sistem önerileri sunulmuştur.

05

Sektör; Kimya

Proje: ORC santrallerine yanıcı&patlayıcı kimyasal (organik akışkan) dolumu

Açıklama: Müşterinin dağıtımını yaptığı hidrokarbonların ilgili lokasyonlara dolumları.

AVS Rolü: AVS Energy projede süpervizör olarak görev yapmıştır.

 

Dolum yapılacak sistem dizaynı, malzeme listesi oluşturulması, ATEX dolum prosedürü yazılması gibi işleri yapmış ve operasyonu sahada bizzat yürütmüştür. 

Buna benzer toplamda 5 proje tamamlanmıştır.

04

Sektör; Yenilenebilir Enerji

Proje: Distribütör Firmaya Yenilenebilir Enerji Sistemleri Birimi Kurulması

Açıklama: Mevcut firmasında yeni bir birim kurmak ve bu alanda çalışmalarına başlamak isteyen müşteriye uzun soluklu bir proje olarak hizmet verilmiştir.

AVS Rolü: AVS Energy projede teknik danışman olarak yer almıştır.

 

Müşterinin portföyüne eklemek istediği ürünlere yönelik geniş bir araştırma globalde yürütülmüştür. Müşteriye firma önerileri yapılmış ve müşteri AVS nin önerdiği firmalardan biriyle uzun soluklu bir iş anlaşmasına varmıştır. AVS halen ilgili projelerde teknik danışman olarak yer almaktadır.

03

Sektör; Petrol & Gaz

Proje: RMSB İstasyonundan Turboexpander ile Elektrik Üretimi

Açıklama: Tesisin mevcut RMSB istasyonundaki potansiyel enerjiyi Turboexpander vasıtasıyla elektrik enerjisine çevirme projesidir.

AVS Rolü: AVS Energy projede yüklenici firmaya "işveren mühendisliği" hizmeti vermiştir.

 

Kavramsal tasarım iç tüketim bilgileri ön ısıtma hesapları vs gibi teknik detaylar için mühendislik çalışmaları yapılmıştır. İhale sürecinden teklifin son kullanıcıya iletilmesine kadar olan tüm süreci yönetmiştir.

02

Sektör; Savunma Sanayi

Proje: Motor Test Düzeneği

Açıklama: Roket motorlarını test edebilmek için test düzeneği hazırlanması projesidir.

AVS Rolü: AVS Energy projede yüklenici firmanın teknik danışmanı olarak yer almıştır.

 

Projenin kavramsal tasarımları ve literatür taraması AVS tarafından yapılmış. Proje kısmı imalata hazır olarak müşteriye teslim edilmiştir.

01

Sektör; Jeotermal Enerji

Proje: Jeotermal Atık Gazlardan Elektrik Üretimi

Açıklama: Atmosfere giden, NCG diye tabir edilen yoğuşmayan gazların potansiyel enerjisini kullanarak turboexpander vasıtasıyla elektrik üretimi projesi çalışılmıştır.

AVS Rolü: AVS Energy projede teknik danışman olarak yer almıştır.

 

Projenin akış diyagramları literatür araştırmaları ve Turbomakine seçimleri gibi sorumluluklarını yerine getirmiştir. 

bottom of page